“U pagghijèri”

Per la ricorrenza del Santo Patrono della nostra Città, San Francesco di Paola, che si celebra il prossimo 2 aprile, con questa mia filastrocca in dialetto coriglianese auguro a tutti i miei concittadini una felice giornata di festa.

“U pagghijèri”

San Mbrangischi st’arrivànni
ccù rì freti mmij u pagghijèri stami priparanni
stami ijenni tutti quanti
a ppucchij e ffràschi i vàlli, vàlli!Cogghij i cchè e ccogghij i llè
i sàrcini su ppronti giè
sumi surèti tutti quanti
ma nì ncùllèmi sùpri i spalli.
Avànti a porta i ppùrtèmi
e ggùna supra l’avìtri l’ammitèmi.
I roppi nù frospiri cciàppiccèmi
e tutti nzièmi ni mintìmi a gghirrèri!

Viva rù Viecchij ccù rà varba ijanca
ca fa stèri bbùoni a tutti quanti!
San Mbrangìschi sù u Patrùni i Curghijèni
e tutti a ttija vulìmi bbèni!
Ti prighèmi ccù ttànti amùri
e un tì scurdèri mèij i nùva!

Mèntri u pagghijèri st’appicciànni
stìzzi e ccìnniri stàni vulànni
e ‘ntrù scùri vèni abballànni
e annùva n’assimija ca stà nnivicanni!
Cchì prufumi i pucchij vruscèti
sumi tutti affumicheti!
Ni pijèmi mmèni e mmèni
e tuttattùorni nùva ggirèmi.
Chijurìmi l’uocchij e nnì sunnèmi
nà nivichèta ca scìnna e nchijèna.

I vampi ‘ntrù cieli feni tanta lucia
e nnùva iri ghirrèti amì pressi a vùcia!
I roppi ca i vampi si su abbascèti eri fraschi cunzumèti
mintìmi a vrescia ‘ntra na pèla e gghìntra
a chesa ppì ddiviziona a purtèmi!
E ttutti stancheti ni ijemi curchemi!
Isabella Freccia

Stampa Email