“A Paparìna nnammurèta”

Con l’avvento della Primavera, è tornato a far mostra di sé il papavero, simbolo della bella stagione. Dedico pertanto la seguente mia filastrocca in dialetto coriglianese a questo splendido fiore ed a tutti i miei concittadini.

“A Paparìna nnammurèta”

Ghèra nna paparìna gavita e bbèlla
nèta a nn’angulicchij i streta
tutti chijni i ijnostra, ardicùli e rrùvètti
arrièti a nnù fierri spinèti.Quanni u vienti forti acchill’angulicchij minèva
a ddèstra erà ssinistra a chepa cci faciva ggirèri
e gghilla tutta cuntenta cumincèva arà bballèri e ccantèri:
“Mìna vienti r’amuri e mmìna fòrti
mìna rì chilli parti cchijù lunteni
e nnàmùri ranni cerca i mì pùrteri”.

E quanni a sìra i stilli cuminciavini
arà llùcèri ghilla gazeva ll’uocchij
n’cieli e ccumincèva a ssùnnèri
tanti paparinelle ca vulija ffèri!
Sunnèva nn’amuri ranni erà filicitè
puri cà meij nissùni a guardèva o si firmèva llè.

Nà matina i chilli cà meij
sa po’ cchijù scurddèri
nù grillùzzi supa a chepa c’è ijuti a zzumpèri
e nnà sirinèta se mmìsi a cci fèri!
“Cri-cri-cri, paparìna mija, a ttantu tiempi stei
guardanni a tija, u curaggi u nnèi meij truvèti
ppì tti rìri ca i tija sugni nnammurèti!”.

A paparìna ira chepa arì pièri
sé ntìsa vrusceri cumi nù pìpi irù filèri
ù cori ntrù pietti e se mmisi a zzumpèri
cumi suli l’amuri senza musica ti pò ffèri abballèri!

U grillùzzi ghè rrimasti mbarzamèti
pirchì a paparina ntri pètili sua s’abbrazzèti
e quanni è scisa a notta
‘nziemi si sù addurminteti!

Cchì mmiraculi ca po’ ffèri l’amùri,
bbasta n’abbrazzi ppì un tì fèri sentiri cchijù ssùli.

Isabella Freccia

Stampa Email