“A Paparìna nnammurèta”

Con l’avvento della Primavera, è tornato a far mostra di sé il papavero, simbolo della bella stagione. Dedico pertanto la seguente mia filastrocca in dialetto coriglianese a questo splendido fiore ed a tutti i miei concittadini.

“A Paparìna nnammurèta”

Ghèra nna paparìna gavita e bbèlla
nèta a nn’angulicchij i streta
tutti chijni i ijnostra, ardicùli e rrùvètti
arrièti a nnù fierri spinèti.Quanni u vienti forti acchill’angulicchij minèva
a ddèstra erà ssinistra a chepa cci faciva ggirèri
e gghilla tutta cuntenta cumincèva arà bballèri e ccantèri:
“Mìna vienti r’amuri e mmìna fòrti
mìna rì chilli parti cchijù lunteni
e nnàmùri ranni cerca i mì pùrteri”.

E quanni a sìra i stilli cuminciavini
arà llùcèri ghilla gazeva ll’uocchij
n’cieli e ccumincèva a ssùnnèri
tanti paparinelle ca vulija ffèri!
Sunnèva nn’amuri ranni erà filicitè
puri cà meij nissùni a guardèva o si firmèva llè.

Nà matina i chilli cà meij
sa po’ cchijù scurddèri
nù grillùzzi supa a chepa c’è ijuti a zzumpèri
e nnà sirinèta se mmìsi a cci fèri!
“Cri-cri-cri, paparìna mija, a ttantu tiempi stei
guardanni a tija, u curaggi u nnèi meij truvèti
ppì tti rìri ca i tija sugni nnammurèti!”.

A paparìna ira chepa arì pièri
sé ntìsa vrusceri cumi nù pìpi irù filèri
ù cori ntrù pietti e se mmisi a zzumpèri
cumi suli l’amuri senza musica ti pò ffèri abballèri!

U grillùzzi ghè rrimasti mbarzamèti
pirchì a paparina ntri pètili sua s’abbrazzèti
e quanni è scisa a notta
‘nziemi si sù addurminteti!

Cchì mmiraculi ca po’ ffèri l’amùri,
bbasta n’abbrazzi ppì un tì fèri sentiri cchijù ssùli.

Isabella Freccia

Stampa Email

Aggiungi commento

Prima di commentare gli utenti sono tenuti a leggere il regolamento del sito:
I commenti che verranno ritenuti offensivi o RAZZISTI non verranno pubblicati e saranno cancellati
VERRA' PUBBLICATO UN SOLO COMMENTO PER IP


Codice di sicurezza
Aggiorna